Kredyty dla firm Warszawa

Kredyty firmowe w Warszawie – rodzaje kredytów

Kredyty dla firm to nie jeden produkt finansowy. Pod nazwą kredyt dla firmy znajduje się wiele różnych produktów finansowych, które posiadają bardziej szczegółowe nazewnictwo. Wybór rozwiązania, o które się staramy zależy przede wszystkim od celu, na jaki niezbędne są nam środki finansowe z kredytu. Jakie oferujemy rodzaje kredytów firmowych oraz w jakich przypadkach znajdują one zastosowanie?

Kredyt inwestycyjny dla firm

Warszawa to miasto, które stale się rozwija. Nic w tym dziwnego, że chcą rozwijać się znajdujące się w Warszawie firmy. Jak sama nazwa już mówi, kredyt inwestycyjny dla firm umożliwia przedsiębiorstwu sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych. Środki, które zostały pozyskane w kredycie inwestycyjnym dla firm można przeznaczyć na zrealizowanie przedsięwzięć służących powiększeniu majątku firmy. Do takich przedsięwzięć zaliczany jest np. zakup nieruchomości, samochodów, urządzeń, patentów czy specjalistycznego oprogramowania.

Decydując się na kredyt inwestycyjny dla firmy należy mieć na uwadze, że jest on udzielany na ściśle określony w umowie kredytowej cel.

Kredyt obrotowy dla firm

Kolejnym rodzajem kredytów dla firm oferowanych przez naszych doradców w Warszawie, są kredyty obrotowe, które służą do finansowania bieżącej działalności firmy. Kredyty obrotowe dla firm pozwalają na uzyskanie środków, które można przeznaczyć na zakup surowców, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie składek ZUS i US czy pokrycie kosztów administracyjnych.

Kredyt obrotowy okazuje się niezawodny w momencie, kiedy firma ma „zamrożone” znaczne ilości gotówki, np. w zaległościach od kontrahentów, przez co powstaje problem płynności finansowej.

Kredyty obrotowe dla firmy przyznawane są przez banki na okres 12-36 miesięcy, więc ten rodzaj finansowania można zaklasyfikować do kredytów krótkoterminowych. Kredyty obrotowe mogą być zarówno kredytami odnawialnymi, jak i nieodnawialnymi.

Kredyt firmowy w rachunku bieżącym

Naszym klientom w Warszawie oferujemy również kredyt w rachunku bieżącym, jest to szczególny rodzaj kredytu firmowego. Kredyt firmowy w rachunku bieżącym to nic innego, jak kredyt odnawialny połączony z rachunkiem firmowym. Odsetki w tym przypadku nie są naliczane od całkowitej sumy kredytu, a od wykorzystanych środków.

Szybki kredyt dla firm Warszawa

Szybkość otrzymania kredytu zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od rodzaju kredytu oraz naszych finansów. Wiadomym jest, że kredyt inwestycyjny to większa ilość formalności, dlatego też jego otrzymanie będzie trwało dłużej. Kredyt firmowy w rachunku bieżącym oprócz mniejszej ilości formalności, zabezpieczony jest również wpływami na nasze konto, dlatego możliwość jego otrzymania będzie szybsza, a formalności mniejsze.